top of page

Værdigrundlag:

Vedbæk Gardens formål er musik og fællesskab. I Vedbæk Garden lærer man at spille musik og vi skaber et miljø, hvor det sociale og den personlig udvikling er højeste prioritet. Vores målgruppe er alle unge piger med lyst til at spille musik, få nye udfordringer og indgå i et unikt fællesskab. I Vedbæk Garden lærer pigerne at være en del af en helhed og tilegner sig forståelse for hinandens styrker og svagheder samt udvikler bevidsthed om egne ressourcer. Vi fremmer gensidig respekt, forståelse og disciplin hos pigerne.

Vedbæk Gardens motto:

Glæd dig selv ved at glæde andre

bottom of page