Kasper N. Vissing

Fløjte og leder af tambourkorpset 

51306310

kanivi88@gamil.com

Stig Jes Nielsen

High brass

28748586

stigjes@gmail.com

Mikkel Amsinck

Dirigent for orkester og messing

29210719

mikkelamsinck@gmail.com

Christian Larsen

Low brass og minisammenspil

29458832

christiantlarsen@hotmail.com

Daniel Nielsen

Tromme/slagtøj

21788630

daniel.nielsen1994@outlook.dk

Kirstine Weis

Exercits/show

61303281

hejkir@hotmail.com