top of page

Årets Garder

For at modtage denne udmærkelse, skal følgende kriterier være opfyldt: 

· Man skal være medlem af Vedbæk Garden i mindst 3 år
· Man har udvist en god social adfærd, både over for sine kammerater og l
edelsen
· Man har vedligeholdt sin uniform godt
· Man har en god mødeprocent

 

Beslutningen for hvem der skal have denne udmærkelse tages af ledelsen.
--------------------------------------------------------
Tidligere udnævnt til Årets garder 

 

År       VG   Navn 

2022   53   Joanna

2021   13   Julia

2020   42   Frida R

2019   64   Olivia N

2019   34   Olivia S

2018   41   Matilde R                                          

2017   37   Flora

2016   83   Caroline P

2015   63   Cecilie N

2014   73   Monica

2013   85   Benedicte

2012          Alle garderpiger

2011   11   Sascha

2010   65   Michala

2009   44   Mathilde

2008   15   Sayaka

Årets Fighter

For at modtage denne udmærkelse, skal følgende kriterier være opfyldt: 

· Man skal være nyt medlem af Vedbæk Garden 0 - 3 år
· Man har udvist en god social adfærd, både over for sine kammerater og l
edelsen
· Har udviklet sig hurtigt musikalsk 
· Man har en god mødeprocent

 

Beslutningen for hvem der skal have denne udmærkelse tages af ledelsen.

Denne medalje er stiftet i anledningen af Vedbæk Gardens 60 års jubilæum
--------------------------------------------------------
Tidligere udnævnt til Årets Fighter 

 

År       VG   Navn 

2022   19    Maria-Christine

2021   80    Frida Marie

2020   71    Sophia

2019   67    Sofie

2018   53    Joanna                                          

Retrætens nodenål

Retrætens Nodenål blev indstiftet i forbindelse med Vedbæk Gardens 40 års jubilæum i 1998. 

For at modtage denne udmærkelse, skal følgende kriterier være opfyldt: 

· Man skal være medlem af Vedbæk Garden mindst 3 år
· Man har udvist høj mødeprocent
· Man har udvist store / markante fremskridt i året
· Man udviser stort talent
· Man udviser stort engagement
· Virker til inspiration og virker som forbillede


Det er Vedbæk Gardens lærerstab, der skal træffe beslutning om, hvem der skal have nålen.

------------------------------------------------------------------

År         VG  Navn 

2022     37   Flora

2021     71   Sophia

2020     67   Sofie

2019     50   Maja

2018     25   Mathilde H                                           

2017     64   Olivia N

2016     23   Annemette

2015     34   Olivia S 

2014     31   Hemilla

2013     65   Michala

2012     22   Caroline B

2011     13   Laura

2010     81   Camilla

2009     38   Amalie

2008     52   Marlene

Roskilde Gardens Vandrepokal

Roskilde Gardens vandrepokal. Pokalen er en vandrepokal og for at få denne skal man: 

· Have vist flid og interesse for Vedbæk Gardens virke og Vedbæk Gardens standard
· I det forløbne år gjort en særlig indsats for Vedbæk Garden
· Have virket befordrende på et godt kammeratskab til fremme for formålene i Vedbæk Garden


Jury for at beslutte, hvem der kan få denne pokal er: 
Vedbæk Gardens ledelse

-------------------------------------------------------------------------

År         Navn

2022     Johnny Ekstrøm

2021     Stig Jes Nielsen

2021     Mikkel Amsinck

2021     Kirstine Weis

2021     Kasper Vissing

2021     Daniel Nielsen

2021     Christian Larsen

2020     VG 37 Flora Mohr

2019     Liselotte Neipper                          

2018     Christine Mohr      

2017     VG 63 Cecilie Neipper     

2016     Alexandre Bonefeld         

2015     Kasper                             

2014     VG 24 Dorte Krogsgaard 

2013     Grethe Heide                        

2012     Jørgen Pejlby                  

2011     Lise Madsen                    

2010     VG 52 Marlene              

2009     VG 72 Emma                 

2008     VG 7 Mette                            

Årets griner

For at modtage denne udmærkelse, skal følgende kriterier være opfyldt: 

· Man skal være pige i Vedbæk Garden
· Man skal være glad, sjov, social, positiv og være en humørspreder
· Man skal skabe glæde for andre
· Man skal samtidig være en god kammerat


Jury for at beslutte hvem der kan få denne pokal er: Vedbæk Gardens piger. 

Denne pris blev stiftet i 2009.

-----------------------------------------------------------------

År         VG  Navn 

2022     71  Sophia

2021     13  Julia

2020     67  Sofie

2019     74  Emmanuella

2018     37  Flora        

2017     63  Cecilie N

2016     64  Olivia N

2015     63  Cecilie N

2014     10  Anastasia

2013     61  Anna N

2012     10  Anastasia

2011       2  Marie

2010       7  Mette

2009     16  Nina

Fermaten

For at modtage lærernes flidsmedalje, skal følgende kriterier være opfyldt: 

· Man skal være pige i Vedbæk Garden
· Man har udvist store og markante musikalske fremskridt i året

· Man er mødestabil til undervisningen 
· Man er velforberedt

· Man lægger en ære i at bruge meget tid på at øve sig og udvikle sig

Jury for at beslutte hvem der kan få denne pokal er: Vedbæk Gardens lærere.

Denne pris blev stiftet i 2020. Et år, der har været præget af massiv fremgang i antal medlemmer, men samtidig været præget af corona-krisen. Denne pris har fokus på den personlige og musikalske indsats man har gjort gennem året og kan gøre sig fortjent af alle pigerne i Garden, uanset alder, korps og anciennitet. 

-----------------------------------------------------------------

År         VG  Navn

2022     68   Caroline N

2021     33   Mia 

2020     76   Olivia Ellen

bottom of page